Text Size
Română (România)English (United Kingdom)

Incinerarea deseurilor periculoase

incinerare

- Proiectare:

 • ingineria de baza si detaliata pentru montaj si legaturi conducte pentru echipamentele furnizate;
 • ingineria de baza pentru partea civila;

- Echipamente pentru fiecare faza a procesului tehnologic, cuprinzand :

 • echipamente pentru preluarea, stocarea si manipularea deseurilor, cu flux separat pentru deseurile provenite din activitatile medicale;
 • echipamentele de piroliza;
 • echipamente de recuperare a caldurii si valorificare a energiei care vor asigura producerea de enegie electrica si abur, in cogenerare, utilizand grupuri turbogeneratoare (cu turbina de gaze sau turbina cu abur);
 • echipamente de tratare a gazelor si solidelor reziduale;
 • echipamente auxiliare pentru asigurare aer comprimat, apa demineralizata, etc;
 • echipamente PSI si de securitatea muncii (HSEQ);

- Conducte / ventile / armaturi;
- Coş (tubulatura de evacuare a gazelor arse);
- Monitorizare noxe cu analizoare on-line pentru gazele evacuate conform normelor Europene in vigoare pentru :

 • NOx, SOx
 • CO
 • Pulberi
 • TOC
 • HCl, etc.

- Echipamente electrice ( instrumentatie de cimp, MCC, cablaje);
- Catalizator, carbune activ;
- Automatizare (instrumentatie de camp, DCS, cablaje);
- Piese de schimbi;
- Asistenta tehnica la montaj, la darea in functiune si dupa pornire;
- Pregatirea personalului;
- Manuale de punere in functiune, operare si intretinere.